Zarządzanie placem

FloWide wspiera Cię za pomocą technologii cyfrowych, aby pomóc koordynować i kontrolować działania związane z ruchem i magazynowaniem towarów w obrębie terenu fabryki, także na zewnętrznych obszarach znanych jako plac. Plac zwykle obejmuje takie obszary jak parkingi, doki załadowcze, place składowe i inne przestrzenie zewnętrzne, gdzie zarządzane są sprzęty do obsługi materiałów, pojazdy i zapasy.

Zarządzanie placem jest kluczowe dla efektywnej pracy fabryk, szczególnie w branżach związanych z przemieszczaniem towarów, takich jak produkcja, logistyka, dystrybucja i transport. FloWide koncentruje się na optymalizacji przepływu materiałów, pojazdów i zasobów na placu, aby zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i poprawić ogólną efektywność operacyjną.

Zbieranie danych lokalizacyjnych z placu

Aby zbierać dane o lokalizacji, system FloWide Hybrid RTLS jest rozmieszczany na placu, a urządzenia śledzące FloWide są dołączane do każdego pojazdu pracującego lub wjeżdżającego na plac. W ten sposób wszystkie ruchy pojazdów są teraz śledzone w czasie rzeczywistym.

Ponadto organizowane są regularne loty dronów. Po każdym locie tworzona jest dokładna mapa 2D na platformie FloWide, aby pomóc wizualizować dane o lokalizacji zebrane z urządzeń śledzących. Zaawansowane algorytmy i sztuczna inteligencja są wykorzystywane do identyfikacji dróg, zasobów oraz do obliczania objętości materiałów na placu na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych podczas lotów.

Rozwiązania z danymi lokalizacyjnymi na placu

Uzyskaj szczegółowe statystyki wydajności załadunku i rozładunku

Kieruj pojazdy do ich miejsca (za/roz)ładunku

Wiedz, gdzie i kiedy ciężarówki czekają zbyt długo

Zautomatyzuj proces rejestracji przy bramie

Otrzymuj automatyczne aktualizacje objętości przechowywanych surowców

Wykrywaj i zapobiegaj błędnym rozładunkom

Dopasuj dane z bramy skanującej do pojazdu transportującego

Zaplanuj swoje maszyny do obsługi automatycznie