Śledzenie i identyfikacja na hali produkcyjnej

Systemy śledzenia i identyfikacji w czasie rzeczywistym oferują wiele korzyści, które mogą znacząco zwiększyć efektywność operacyjną, obniżyć koszty i poprawić zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Producenci zyskują lepszą widoczność ruchów, lokalizacji i statusu swoich aktywów na całym etapie produkcji i dystrybucji.

Adopcja technologii śledzenia i identyfikacji w czasie rzeczywistym może prowadzić do zaoszczędzenia kosztów, poprawy satysfakcji klientów i uzyskania przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Zbieranie danych lokalizacyjnych z hali produkcyjnej

W celu zbierania danych o lokalizacji, wdrożony zostaje hybrydowy system RTLS FloWide, a urządzenia śledzące są dołączane do różnych przemieszczających się zasobów, takich jak narzędzia, wózki, skrzynki, palety, pociągi holownicze czy sam produkt.

Dzięki precyzyjnie dostrojonemu rozwiązaniu radiowemu UWB można oczekiwać aktualizacji pozycji twoich zasobów z submetrową precyzją co sekundę.

Rozwiązania wykorzystujące dane lokalizacyjne w hali produkcyjnej

Znajdź swoje ważne zasoby według typu i lokalizacji, nie marnując czasu

Utwórz alerty, gdy Twoje zasoby wchodzą w określone strefy

Planuj konserwację na podstawie historycznych ruchów zasobów

Mierz swoje usprawnienia za pomocą danych lokalizacyjnych

Uzyskaj na żywo status poziomów bufora z danych lokalizacyjnych

Generuj zdarzenia Kanban na podstawie zmian lokalizacji

Uzyskaj bardziej efektywne trasy zbiorcze, znając lokalizację przedmiotów

Kontroluj ruch AGV, znając lokalizację innych pojazdów

Uzyskaj status prac w toku (work in pogres) na podstawie rzeczywistej lokalizacji

Zlokalizuj swój produkt w dowolnym miejscu na linii taśmociągu

Zamawiaj materiały montażowe, gdy produkt zmieni lokalizację

Wiedz natychmiast, gdy przedmioty nie dotrą we właściwe miejsce